WELKOM WELKOM

Welkom op de website van Hervormde Gemeente De Purmer, ook wel bekend onder de naam ‘Purmerkerk’, Westerweg 50 in Purmerend. We behoren tot de Protestantse Kerk Nederland.

Komende activiteiten: Top2000 dienst en Familiekerstfeest

Bijzondere Top2000-kerkdienst op 22 december in de Taborkerk te Purmerend
Op zaterdag 22 december aanstaande organiseert de Purmerkerk samen met de Protestantse Gemeente Purmerend een Top2000-kerkdienst in de Taborkerk. Deze kerkdienst haakt aan bij de traditionele Top 2000 van NPO Radio 2.


   
Nummers met inhoud
In de Top2000 staan veel nummers met inhoud: nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en herinneringen oproepen.  Sommige nummers gaan expliciet over geloof of God, zoals ‘Hallelujah’, van Leonard Cohen. Andere blijken bij nadere beschouwing  te gaan over belangrijke levenservaringen als liefde, dood en troost. Ds. Gerard Nieuwburg (predikant Protestantse Gemeente Purmerend) en ds. Henri Frölich (predikant Purmerkerk) gaan samen voor in deze kerkdienst. Henri Frölich: “Samen luisteren naar muziek die je raakt, zegt soms veel meer dan 1000 woorden in een preek!” Daarom wordt er in de Taborkerk te Purmerend een Top2000-kerkdienst gehouden.”

Top2000kerkdienst.nl
Vorig jaar deden er ruim 100 kerken mee en het aantal blijft stijgen. Dominee Fred Omvlee, bedenker van de Top2000-kerkdienst is groot voorstander van meer (pop)muziek in de kerk en zal ook dit jaar weer door het land trekken om zoveel mogelijk Top2000-kerkdiensten bij te wonen.

Praktische gegevens
Het thema van de kerkdienst is: ‘Can you feel the love tonight’.

Medewerking wordt verleend door muziekvereniging Kunst na Arbeid uit Purmerend en de Come2getherband.

  

Datum: zaterdag 22 december 2018
Aanvang: 19:30 (zaal is om 19:00 uur open)
Adres: Taborkerk, Maasstraat 2, Purmerend
Voor meer informatie: ds. Henri Frölich E:

De toegang van deze Top2000 kerkdienst is gratis. Wel zal er gecollecteerd worden voor War Child.Zie ook: www.pgpurmerend.nl, www.purmerkerk.nl, www.top2000kerkdienst.nl
             

Purmerkerk familiekerstfeest 24 december 2018

THEMA: WAT EEN VERHAAL!Ook dit jaar willen we samen in de Purmerkerk op een bijzondere manier het familiekerstfeest vieren. De vaste elementen van het kerstfeest zullen zeker niet ontbreken: kaarsen, licht, warmte, kerstliederen, ontmoeting, hapje en drankje. Maar dat is zeker niet alles. Er klinkt ook een heel bijzonder verhaal deze avond! Frans Limburg neemt ons mee in een inspirerend verhaal rond de geboorte van een bijzonder kind. Frans is een bijzonder goede verhalenverteller, hij weet ons als geen ander mee te nemen in het verhaal. Komt dus allen luisteren, zingen en vooral meedoen met ons familiekerstfeest. Iedereen met of zonder familie is daarvoor van harte uitgenodigd en welkom!

Datum: maandag 24 december
Tijd: 19:00 in de Purmerkerk

Verhalenverteller Frans Limburg
Als verhalenverteller is Frans Limburg actief voor cultuurproducent Stadsavonturen uit Utrecht, waar hij lid is van het team vertellers, entertainers en musici. Hij heeft ook werken op zijn repertoire staan voor harmonie-/fanfare orkest met acteur/verteller, waaronder Ahab!, De Verschrikkingen van het IJs en de Duisternis en Goeree-Overflakkee - leven met wind en water. Werken die hij met heel veel plezier uitvoert, vanwege de chemie tijdens het samenwerken met orkest en dirigent en de affiniteit met de HaFaBra wereld vanuit zijn eigen verleden als blazer. Frans Limburg woont in Purmerend!

Introductie op onze gemeente
Van oudsher zijn wij een agrarisch georiënteerde gemeenschap.
Sinds de bestemming van Purmerend als forenzenstad is de samenstelling van de bevolking en dus ook de gemeente aanzienlijk gewijzigd. Een rijke verscheidenheid aan mensen vormt nu het hart van onze kerk. De Purmerkerk is al decennia lang een hartelijke en warme gemeenschap, bestaande uit mensen die met hun verschillende geloofs-overtuigingen zich graag openstellen voor de bijbelse verhalen, andere bronnen van geloof en idealisme en elkaar. 
Wie dan toch een etiket op ons wil plakken: ja, we zijn vrijzinnig en al jaren samen op weg met hervormden, gereformeerden, katholieken, antroposofen, humanisten, doopsgezinden, remonstranten, etc. in onze gemeenschap. In die grote grote verscheidenheid van denken en geloven ervaren we kracht. 
In die traditie gaan we uit van de volgende elementen (ons aangereikt via de V.V.P. (Vereniging Vrijzinnig Protestanten): een vrije, kritische, door actualiteit geïnspireerde omgang met de bijbel; inzet tot voortdurende vernieuwing van geloofstaal; voorkeur voor een persoonlijke geloofsovertuiging boven het klakkeloos aanvaarden van een klassieke geloofsbelijdenis; zorg om de menselijkheid in de cultuur en de maatschappij. In de Purmerkerk pretenderen we dus niet de 'waarheid' in pacht te hebben, maar zoeken we samen naar wat waardevol is of kan zijn in ons leven. In de diensten, voorgegaan door de vaste voorganger en door gastsprekers komen steeds weer andere geluiden aan de orde. In de verschillende kringen (van jong tot oud) praten we met elkaar over wat in de wereld speelt en wat ons beweegt. Wat de onderlinge contacten betreft: we worden - naar eigen inzicht, zorg en/of vriendschap - betrokken bij elkaar. Dankzij de koffie of thee na de dienst is er volop ruimte voor ontmoeting en verdieping, zo men dat wil.

Het motto van onze kerk is:
“Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid” (2 Korinte 3: 17)

Kerkbestuur van de Purmerkerk
Het bestuur van de Purmerkerk bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter van de kerkenraad: vacant
Jan de Heer, kerkrentmeester
Maarten Kool, administrerend diaken
Carla van Es, diaken
Henk Prinsze, administrerend kerkrentmeester
Barend Swier, ouderling
Naomi Walboom-Pormes, ouderling
Gerrie Zijp, kerkrentmeester
Chris Démoed, scriba

De kerkeraad wordt bijgestaan door Dik Rinkel o.a. als notulist.

Voorganger: ds. Henri Frölich

De Hervormde Gemeente ’De Purmer’ geeft het Purmerkerkblad uit.
Dit blad verschijnt 6 x per jaar en een abonnement kost € 15 per jaar.
Naast gemeentenieuws is er ruimte voor allerlei artikelen en gedichten.

Email: 

terug